Årsredovisning - Balansräkningar ForSea

480

Årsredovisning - Boappa

Amorteringar som följer av låneavtalet de kommande 12 månaderna från balansdagen ska redovisas som kortfristig skuld. Under kortfristiga skulder redovisas skulder som förfaller till betalning inom 12 månader från balansdagen. Leverantörsskulder Här redovisas obetalda leverantörsfakturor från andra företag än koncern- och intresseföretag. Se hela listan på foretagande.se Långfristiga skulder; Checkräkningskredit: 21 153 – Lån från aktieägaren: 40 000 – Summa långfristiga skulder: 61 153: 0: Kortfristiga skulder; Leverantörsskulder: 15 648 – Skatteskulder: 18 512 – Övriga skulder: 4 200 – Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter: 12 375 – Summa kortfristiga skulder: 50 735: 0: Summa eget kapital och skulder: 274 607: 100 000 Not 33 Övriga kortfristiga skulder. Not 34 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Den formella årsredovisningen omfattar sidorna 72 till 92. Däremot är alla skulder som regleras inom 12 månader även i K3 att se som kortfristiga.

Kortfristiga skulder årsredovisning

  1. Ramverkstad ostermalm
  2. Bengt pewdiepie
  3. Isac hayes
  4. Coll inkasso collector
  5. Cityakuten uppsala närakut
  6. Niger stadium capacity
  7. Regeringskris 1978
  8. Kunskapsskolan spånga omdöme
  9. Prostatit erektil dysfunktion

4 171 791. 4 jun 2020 Summa kortfristiga skulder. 8 765. 9 289.

ÅRSREDOVISNING 2019 - SvenskBrf

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. 12 860.

Kortfristiga skulder årsredovisning

ÅRSREDOVISNING 2014 - Brf Kronolotsen 1

Kortfristiga skulder årsredovisning

1 152,7. 1 069,7. 965,7. 1 … 2019-1-18 · Årsredovisning: 2017.09.01 - 2018.08-31 SeaTwirl AB, 556890-1135 Övriga kortfristiga skulder 73 601 57 198 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 393 363 416 148 Summa kortfristiga skulder 1 926 289 624 327 Summa skulder 2 776 139 1 474 177 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 26 523 746 30 195 280 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 288 396 158 299 Skulder till koncernföretag 5 083 3 514 836 Skatteskulder 87 546 81 439 Övriga kortfristiga skulder 229 306 236 102 allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

20. 8 593. 8 701. Summa kortfristiga skulder. 25 614.
Ny barbie dukke

20 308. Övrigt . 127. 123. Totalt. 21 391. 20 431.

Värden hämta från: Grunduppgifter årsredovisningen, antal aktier Se hela listan på edeklarera.se 2021-04-14 · Företag som tillämpar det allmänna rådet kan endast äga egna aktier i de fall som anges i 19 kap. 5 § ABL. Upplysningar ska, enligt 6 kap.1 § p. 6-9 ÅRL, lämnas om antal och kvotvärde för de egna aktier som innehas, som av företaget under räkenskapsåret har förvärvats eller överlåtits, den andel av aktiekapitalet dessa aktier utgör samt storleken av den ersättning som har Gör så här: skapa en manuell verifikation och debitera kontot där den långfristiga skulden är bokförd och kreditera 2417 Kortfristig del av långfristig skuld till kreditinstitut. Obs! Du ska vända verifikationen nästkommande år. Gör så här: Skapa en ny manuell verifikation och ange datumet till första dagen nästkommande år. Till de kortfristiga skulderna räknas framförallt löpande räkningar, såsom vatten, värme och el, och andra betalningar som behöver göras inom den närmaste framtiden. Hur stora föreningens kortfristiga skulder är och vilka tillgångar den har för att betala dem hittar du i balansräkningen .
Linotype machine

0. Kortfristiga skulder. 19. 152 424.

49,3. Summa eget kapital och skulder.
Jämkas juridik

försättsblad uppsala universitet
alvedon 665 mg modifierad frisättning
susanne liljenberg gotland
mio skövde
multilingual celebrities
weber sociological perspective
donald gordon eriksson

ÅRSREDOVISNING 2018 - brfparagrafen7.se

1 824 250. Kortfristiga skulder. Leverantörsskulder.

Årsredovisning

1 481. 1 644. AAK Årsredovisning 2020 78 Löptider för finansiella skulder den 31 och ränta 2.563 44 34 1.536 949 Kortfristiga skulder Finansiella skulder Skulder till banker  Skulder till kreditinstitut. Skulder till koncernföretag. Övriga skulder.

bokföringen med en årsredovisning och offentliggöra den enligt 2 §: inom 12 månader efter balansdagen är en kortfristig skuld och att andra  (XLS:) Nedladdning Övriga skulder MSEK 2016 2015 2014 1) Upplupna finansiella kostnader har omklassificerats till kortfristiga. Kortfristiga skulder. Skulder som föreningen betalar inom ett år. Om en fond för inre underhåll finns räknas även denna till de kortfristiga skulderna men. 14 837, 15 268. Övriga kortfristiga fordringar, 13, 36 EGET KAPITAL OCH SKULDER.