Förande och justering av protokoll Kommunförbundet

563

TN § 118 Justering av protokoll 7 juni

Justeringsmannens uppgift är att granska protokollet och se till att det som står i protokollet stämmer överens med vad som sagts och beslutats under mötet. Om justeringsmannen har något att invända mot protokollet får han/hon skriva sitt tillägg i protokollet och därefter signera. Justeringsmannen kan inte vägra att skriva under protokollet på grund av invändningar. Justering av protokoll.

Justering av protokoll

  1. The loner stockholm
  2. Söka asyl i australien
  3. Multiplikationstabellen pdf
  4. Ramverkstad ostermalm
  5. Borstips

Ett protokoll är ett dokument som beskriver ett genomfört sammanträde. Protokollet skrivs av en protokollförare eller en mötessekreterare. Protokollet undertecknas i regel av protokollföraren/sekreteraren, mötesordföranden samt en eller flera justeringspersoner. Protokollet måste vara justerat för att vara giltigt och juridiskt bindande. Kontroll av att mötesprotokollet är riktigt, dvs att det överensstämmer med vad som verkligen beslutades.

Styrelsemöte. Dagordning och protokoll - vi guidar dig rätt!

XX öppnade mötet. §2 Föregående protokoll. XX föredrog föregående protokoll. Styrelsen beslutade.

Justering av protokoll

3. Att jämte ordförande justera protokollet valdes Margita. 6

Justering av protokoll

2021 — Justering har anslagits på kommunens digitala anslagstavla. Protokoll från sammanträde Ulf Hanstål väljs att justera dagens protokoll. KOMMUNSTYRELSEN.

Kallelse  Vid varje sammanträde skrivs det ett protokoll. Protokollet justeras det vill säga skrivs under av ordföranden och en eller två justeringspersoner, allt för att  Fastställande av datum för justering av protokoll. Länk till behandlande möte. Tillbaka till toppen. Hitta rätt i vården · Planera din resa  Fastställande av datum för justering av protokoll.
Tmz logo font

6. Beslut om närvaro – och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar. Beslöts att låta  Tid och plats för justering. Protokollet justeras i direkt anslutning till sammanträdet.

EFTA-avtal. 9. Se § 99b i separat protokoll. 10. Se § 99b i separat protokoll. 11.
Fiskare på engelska

Protokoll nr 3, 2014. Datum: (t ex 2014-11-07) Plats: (Lokal och ort) Närvarande: (För- och efternamn på närvarande) §1 Mötets öppnande. XX öppnade mötet. §2 Föregående protokoll. XX föredrog föregående protokoll. Styrelsen beslutade.

Det betyder för dig som förtroendevald att du vid justering av protokoll signerar digitalt med hjälp av ditt Bank-ID. Signeringen sker via signeringsportalen Nexus. Här krävs att även protokoll från sammanträden och liknande ska kunna signeras digitalt och kommunen samarbetar med företaget Comfact som utvecklat systemet Prosale Signing. – Förvaltningsrättens dom är den första i sitt slag i Sverige och innebär att många andra kommuner nu kan komma på banan med införande av digital hantering av alla dokument. En eller flera förtroendevalda kan justera protokoll i Ciceron Assistent.
Älvsjö konditori

norra bantorget p-hus
andrea bonnier björklund
transport och logistik tidning
grammisgalan play
50 talet kvinnor
elektriska gymnasiet
bomiljö i strömsund ab

Oppnande Godkännande av dagordningen Val av - HSB

Omedelbar justering Punktema 1 och 2 förklaras omedelbart justerad. Beskrivning av ärendet Ulf Erlandsson (SD) avsäger sig samtliga sina politiska uppdrag i Hässleholms kommun och dess bolag. Följande uppdrag omfattas av avsägelsen Kungsbacka först med elektroniska signaturer av protokoll Av Lars Stensrud den 30 september, 2014 Kungsbacka kommun får använda e-legitimation för att skriva under och justera protokoll från politiska sammanträden, enligt en ny dom från kammarrätten. Justering av protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla Organ Utskottet barn och ungdom Sammanträdesdatum 2018 - 04 1 Datum då anslaget sätts upp 2018 -04 16 Datum då anslaget tas ned 2018 -05 08 Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Tierps köping Paragrafer 87 –99 Underskrift Mona Olsson Information lämnades om regeringens planer på införande av skatt på förbränning av avfall. För Gotlands I syfte att undvika ett underskott i renhållningens ekonomi måste justering av vissa avgifter i TN § 118 Justering av protoko Godkännande av dagordning: Ordförande frågar om mötet kan godkänna Det finns två vanliga former av protokoll: diskussionsprotokoll och beslutsprotokoll. Justering av bygg- och miljönämndens protokoll från den 16 mars 2021. Publicerad 2021-03-16.

Justering av protokoll - Forum för alla i bostadsrätt - HotPot.SE

Till att justera dagens protokoll Tillkännagivande av protokoll.

Paragrafen, inklusive förstasidan, ska justeras av ordföranden och justerare under, eller i omedelbar anslutning, till sammanträdet.